- Öncelikle dersi derste dinlemek öğrenmenin büyük bir kısmını kapsar. Öğrenci derse katılım sağlayarak ve mevcut materyallerden dersi takip ederek ( ders kitabı, soru bankası, dijital platformdaki ekran vs) deftere alınması gereken notlarını almalıdır.

- Dersten sonra mutlaka tekrar yapılmalı, yapılan tekrarın üzerine konu ile ilgili soru çözümü, boşluk doldurma ya da etkinlik yapılmalıdır. Böylelikle öğrencinin kendi bilgisini sınaması sağlanır.

- Bu uygulamalar yapıldıktan sonra konu bir kenara atılmamalıdır. Aradan belli bir süre geçtikten sonra işlenmiş, tekrarı yapılmış konu ile ilgili 1/ 2 test çözülerek ya da etkinlik yapılarak konunun unutulması engellenmelidir. Bu yöntem ile bilginin kalıcılaşması sağlanır. Konu unutulmuşsa konu ile ilgili bir tekrar yapılarak bilgiler tazelenir.

- Fen bilimleri dersi için önerilen tavsiye kitapların takip edilmesi konunun pekiştirilmesine yardımcı olurken, öğrencinin motivasyonunu dinç tutmaya ve konu kapsamında ekstra bilgi vermeye yardımcı olur. Her ünite kapsamında öğrenilen bilgiler; önerilen belgeseller, kitaplar, evde uygulanabilecek deneyler ile daha eğlenceli hale getirilebilinir. Konular ile ilgili bir fantastik filmin izlenmesi dahi öğrencinin motivasyonunu derste yüksek tutacaktır.

- Özellikle derste öğrendikleri bilgiler ile günlük hayatlarındaki karşılaştıkları durumların birbirine paralelliği ile hem konuyu daha iyi anlarlar hem de sorularda bağlantı kurma işlemini daha hızlı yaparlar, bu sebeple derste öğrendikleri bilgileri günlük hayata uygulayabildikleri kadar empoze etmeleri fayda sağlayacaktır. 

GÖKÇE GÜLER

KARAMÜRSEL BİREY KOLEJİ

FEN BİLİMLERİ-BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ